Werkwijze

Keuze kraamverzorgende *
Jullie kiezen jullie persoonlijke kraamverzorgende en kunnen telefonisch, via de mail of via Whatsapp contact met haar opnemen, zodat jullie samen met haar de verdere afspraken kunnen gaan maken. Doe dit zo vroeg mogelijk om er zeker van te zijn dat de door jullie gekozen kraamverzorgende nog beschikbaar is.

Aanmelding
Van de door jullie gekozen kraamverzorgende ontvangen jullie een aanmeldingsformulier. Ook zal zij onderwerpen als verzekering en facturering bespreken.

Kennismakingsgesprek
Daarna volgt in de zevende maand van de zwangerschap een intake- en tevens kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de kraamzorguren vastgesteld zoals dat in het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) beschreven staat. Ook wordt nader ingegaan op o.a. de bevalling, de zorg voor jou en jullie baby, overige gezinsleden, huishouding en jullie speciale wensen tijdens de bevalling/kraamperiode.

* Ons uitgangspunt is, dat jullie gedurende de gehele kraamperiode zorg ontvangen van de door jullie gekozen kraamverzorgende. Omdat wij als groep kraamverzorgenden een samenwerkingsverband hebben kunnen wij in geval van ziekte of anderszins voor elkaar invallen en/of waarnemen. Op deze wijze kunnen wij altijd vakkundige zorg verlenen als een bevalling eerder of later plaatsvindt en de eigen kraamverzorgende nog in een ander gezin aan het werk is.