Verzekering

Kosten van de Kraamzorg
Iedereen in Nederland is voor kraamzorg verzekerd in de basisverzekering. Dat betekent dat de kosten voor kraamzorg worden vergoed. De 49 uur kraamzorg die landelijk vaststaat (als je borstvoeding gaat geven) wordt vergoed door de basisverzekering. Bij het geven van flesvoeding is dit 45 uur. Wel geldt er een wettelijke eigen bijdrage. Deze is landelijk vastgesteld op enkele euro’s per uur. De kosten voor kraamzorg zijn bij alle kraambureaus gelijk. Dit is landelijk bepaald. Zijn jullie aanvullend verzekerd? Dan kan het zijn dat deze eigen bijdrage volledig of gedeeltelijk wordt vergoed. Informeer hiernaar bij jullie zorgverzekering.

Soms is het nodig om de kraamzorg met een 9e en 10e dag te verlengen. Dit gaat altijd in overleg met de verloskundige. Zij stelt vast of deze verlenging nodig is.

Komen jullie er niet uit?
Geef dit dan aan bij de kraamverzorgende, zodat er met jullie meegekeken kan worden.